Hiển thị tất cả 7 kết quả

170.000 ₫ / kg
Giá KM: 130.000 đ / kg
Hết khuyến mãi
250.000 ₫ / kg
Giá KM: 0 đ / kg
Hết khuyến mãi
240.000 ₫ / kg
Giá KM: 180.000 đ / kg
Hết khuyến mãi
490.000 ₫ / kg
Giá KM: 400.000 đ / kg
Hết khuyến mãi
240.000 ₫ / kg
Giá KM: 190.000 đ / kg
Hết khuyến mãi
Hết hàng

Hải sản tiện lợi

Tôm khô Size Nhỏ vừa (

₫ / kg
Giá KM: 610.000 đ / kg
Hết khuyến mãi

Hải sản tiện lợi

Tôm thẻ khô size lớn (đại)

1.100.000 ₫ / kg
Giá KM: 750.000 đ / kg
Hết khuyến mãi