CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Hải Sản Thanh Thúy sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp sản phẩm đến khách hàng
  • Gửi email, Sms, tiếp thị do các dịch vụ chúng tôi cung cấp
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi của web haisanthanhthuy.vn với khách hàng
  • Liên lạc và giái quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân người dùng ngoài mục đích xác nhận và giao hệ có liên quan đến haisanthanhthuy.vn
  • Địa chỉ của đơn vị thông thập và quản lý thông tin cá nhân:

HẢI SẢN THANH THÚY

Địa chỉ: 139/30a Nguyễn Văn Lượng, P10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 0933 101 440

Email: haisanthanhthuy.vn@gmail.com

 

  1. BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên haisanthanhthuy.vn sẽ được bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân cải Hải Sản Thanh Thúy.

Không sử dụng, không chuyển giao, hoặc cung cấp cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý hay cho phép từ Khách hàng.

Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển để giao nhận hóa đơn, hàng hóa đến cho Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ quản lý dữ liệu thông tin bị Hacker tấn công làm mất mát dữ liệu cá nhân người dung, haisanthanhthuy.vn sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời, và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo kịp thời đến khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm hóa đơn chứng từ trên haisanthanhthuy.vn

Ban quản lý haisanthanhthuy.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến khách hàng đó khi xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.