500gr Cá Dứa tươi cắt khúc

240.000 ₫ / kg

500gr Cá Thác lác rút xương

220.000 ₫ / kg

500gr Khô Cá Chỉ Vàng 2 Nắng

220.000 ₫ / kg

500gr Khô Cá Đù 1 Nắng Rút Xương ( Đù Sóc 6-8 con/kg )

210.000 ₫ / kg

500gr Khô Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng

200.000 ₫ / kg

500gr Mực Sữa Mi Nơ

210.000 ₫ / kg

500gr Cồi sò điệp (Việt)

230.000 ₫ / kg

500gr Mực Bầu Baby

210.000 ₫ / kg

500gr Chả ram tôm đất (Bình Định)

210.000 ₫ / kg

500gr Khô Cá Lạt

240.000 ₫ / kg